Stichting Seenik

Seenik faciliteert en organiseert visual storytelling projecten op het gebied van film, beeldende kunst en theater. Vaak met een documentair karakter.

Seenik maakt door middel van onderzoek. Met een voorliefde voor antropologie. Waarbij wij geloven dat het gebruik van fictie een goeie manier is om de werkelijkheid in kaart te brengen.

Seenik werkt met professionele beeldend kunstenaars, film- en theatermakers. Maar wij zoeken vaak de samenwerking met creatieve amateurs, vertellers en ervaringsdeskundigen, binnen de relevante maatschappelijke onderwerpen en vraagstukken die we met onze projecten willen aansnijden.

Seenik gaat over delen, over gemeenschappelijk, over discussiëren, luisteren en bespreekbaar maken.

Wij zijn geïnteresseerd in wat buiten het blikveld van de mainstream media valt. In de kleine verhalen aan de achterkant van het nieuws. Seenik wil met deze inspiratie nieuwe “beeldverhalen” maken en zo een stem en een podium geven aan mensen die het gevoel hebben niet gehoord te worden.